ศึกษาประวัติความเป็นมาผลงานของสโมสรฟุตบอลคราสนาดาร์ในรัสเซียพรีเมียร์ลีก (ค.ศ.2011-2020) ยูโรป้าลีกลีกและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก (2014-2020)

Item

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ศึกษาประวัติความเป็นมาผลงานของสโมสรฟุตบอลคราสนาดาร์ในรัสเซียพรีเมียร์ลีก (ค.ศ.2011-2020) ยูโรป้าลีกลีกและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก (2014-2020)

รายละเอียด

งานวิจัยส่วนบุคคลนี้เป็นหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อผู้เขียน

นายคมชาญ โปยารถ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

-

บทคัดย่อ

"งานนิพนธ์เรื่องนี้ “ศึกษาประวัติความเป็นมาผลงานของสโมสรฟุตบอลคราสนาดาร์ในรัสเซียนพรีเมียร์ลีก (ค.ศ.2011-2020) ยูโรป้าลีกและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก (2014-2020)” นั้นมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาและผลงานของสโมสรฟุตบอลคราสนาดาร์ โดยจะศึกษาถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่ก็ตั้งสโมสรขึ้นมา ผลงานในแต่ล่ะฤดูกาลนับตั้งแต่สโมสรได้เลื่อนชั้นมาเล่นในรัสเซียนพรีเมียร์ลีก ผลงานของสโมสรฟุตบอลคราสนาดาร์ในระดับทวีป เช่นสโมสรฟุตบอลคราสนาดาร์ได้โควตาไปเล่นในยูโรป้าแชมป์เปี้ยนลีกทั้งรอบเล่นคัดเล่นและเล่นแบ่งกลุ่มและสโมสรฟุตบอลคราสนาดาร์ได้โควตาไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก โดยที่ศึกษาผ่านแนวคิดการจัดการกีฬาฟุตบอล โดยเน้นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นด้านหน้าที่การจัดการ (Functional Management Areas) เพื่อการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมกีฬา รวมทั้งประเด็นสำหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต เช่น การพัฒนาของการเป็นผู้สนับสนุนความจำเป็นสำหรับกีฬาที่ต้องนำแนวทางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์มาใช้และการทำให้มั่นใจว่าความจำเป็นต่างๆของตลาดที่มีอยู่หลากหลายจะได้รับการตอบสนองการจัดการกำหนดการที่เหมาะสมของเกม และการแข่งขันกีฬา ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงหน้าที่การจัดการที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นจุดเน้นของประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ในกีฬาและความท้าทายในการจัดการกับประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ในกีฬา โดยชี้ว่าประเด็นหน้าที่การจัดการที่สำคัญสำหรับการจัดการกีฬาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านกีฬา (ประสิทธิภาพของสโมสรฟุตบอลอาชีพ) และผลดำเนินงานด้านกีฬา ได้แก่ ประเด็นด้านการจัดการองค์การ ประเด็นด้านธรรมภิบาลในกีฬา ประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นด้านการตลาด ประเด็นด้านการขายสินค้า การค้าปลีก และการกระจายสินค้า และประเด็นด้านการเงิน
เมืองคราสนาดาร์เป็นย่านการค้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างมากและมีผลประกอบการประจำปีมากที่สุดใน ของเขตสหพันธ์ใต้รัสเซีย มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในบรรดาเมืองทั้งหมดขอเขตสหพันธ์ใต้Federal District ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของรัสเซียตอนใต้ เซอร์เก นิโคลาเยวิช กาลินสกี เขามีความสนใจที่ส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองคราสนาดาร์ผ่านทีมสโมสรฟุตบอลจากการศึกษานั้นจะพบได้ว่าทีมสโมสรฟุตบอลคราสนาดาร์เป็นทีมมาใหม่ในรัสเซียนพรีเมียร์ลีกอีกทั้งเป็นทีมก่อตั้งในปีค.ศ.2008ยุคที่เป็นสหพันธรัฐรัสเซีย "

ปีที่เผยแพร่

2564 / 2021

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

รัสเซียศึกษา

ปีการศึกษา

2563 / 2020

คำสำคัญ

เมืองคราสนาดาร์,ประวัติความเป็นมาของสโมสรฟุตบอล,วัฒนธรรมศึกษา

ตีพิมพ์

Bangkok : Thammasat University

ประเภทข้อมูล

Text

สิทธิ์ในการใช้งาน

In Copyright - Educational Use Permitted

ลิขสิทธิ์

Thammasat University

Item sets

ศึกษาประวัติความเป็นมาผลงานของสโมสรฟุตบอลคราสนาดาร์ในรัสเซียนพรีเมียร์ลีก (ค.ศ.2011-2020) ยูโรป้าลีกและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก (2014-2020) - KOMCHARN POYAROT.pdf